Zgłoszenie udziału firmy
VI Sympozjum Naukowe: Terapia żywieniowa w onkologii
Bydgoszcz, 14 lutego 2020
V Konferencja Naukowa: Wybrane elementy anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej
Turzno k. Torunia, 27-28 marca 2020
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna - Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych
Rydzyna, 25-27 maja 2020
XI Konferencja - Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie Rozsiane
Rydzyna, 5 czerwca 2020