Zgłoszenie udziału firmy
VI Sympozjum Naukowe: Terapia żywieniowa w onkologii
Bydgoszcz, 14 lutego 2020
V Konferencja Naukowa: Wybrane elementy anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej
Turzno k. Torunia, 27-28 marca 2020