Zgłoszenie udziału firmy
XI Konferencja - Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie Rozsiane
Rydzyna, 5 czerwca 2020
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna - Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych
Rydzyna, 19-21 października 2020
V Konferencja Naukowa: Wybrane elementy anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej
Turzno k. Torunia, 6-7 listopada 2020